Sisustussuunnittelija vai sisustaja

In Architecture, Interior Design by adminLeave a Comment

This time in Finnish

Mikä on sisustussuunnittelijan ja sisustajan ero? Usein puhutaan vain yleisesti sisustussuunnittelusta, tai sisustussuunnittelijasta. Monet myös markkinoivat palvelujaan sisustussuunnittelijana, vaikka kyseessä on kuitenkin sisustaja sekä sisustuspalvelu.

Kaksi hyvinkin erilaista asiaa. Sertifioidut sisustussunnittelijat ovat opiskelleet paljon laajemmin ja syvemmin monia eri osa-alueita sisustus- ja arkkitehtisuunnitteluun liittyen. Rakennukset arkkitehtoonista eheyttä, rakennetta ja materiaaleja. 

Sisustussuunnittelijan tehtävänä on toisinaan osata suunnitella sisätilat uudelleen, toimivaksi ja miellyttäväksi. Silloin pitää tietää ja ymmärtää myös rakennusteknisiä ratkaisuja ja määräyksiä. Minkälainen seinä voidaan poistaa tai siirtää, mitä rakennusteknisiä asioita on huomioitava, vaikuttaako se muuhun osaan rakennusta, kauanko asian toteuttamiseen menee aikaa, ja mikä on kustannusarvio.
Sisustussuunnittelijan pitää myös ottaa huomioon ympäristöpsykologia, ja luoda toimivaa tilaa asiakkaansa elämäntapaan ja istuvasti. Sisustussuunnittelijan täytyy osata ottaa huomioon eri-ikäisten ihmisten erilaiset rajoitukset sekä antropometria erilaisissa mitoituksissa. 

Maalaistyylinen kattaus

Sisustussuunnitteluprojektiin liittyy usein erilaisia työvaiheita, tai projekti voi sisältää vain joitakin määriteltyjä osia. Sisustussuunnittelijaa ei käytetä ainoastaan muuttamaan jo olemassa olevaa tilaa, vaan voidaan ottaa mukaan jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa.
Sisustussuunnittelijan pitää ymmärtää esimerkiksi ikkunoiden koko ja suunta, jotta valaistusolosuhteet ovat optimaaliset, ja tilasta saadaan tarkoitukseen sopiva sekä toimiva.

Pitää osata tarvittaessa koordinoida työvoimaa, ja pitää koko projekti aikataulussa sekä määritellyn budjetin raameissa. Kommunikoida eri osa-alueiden urakoitsijoiden kanssa, sekä olla välittömänä linkkinä ja opastajana myös asiakkaalle. 

Sisustuksen tulisi olla tehokas ja toimiva. Oikeanlaiset tilat ja kulkuväylät. Valaistus, akustiikka, melu, tilasuunnittelu pitää ymmärtää. Lisäksi tulee tietää paikallinen lainsäädäntö ja turvallisuusmääräykset. 

Työvaiheita ja ideointia

LVI- ja sähköasioista pitää ymmärtää ainakin perusasiat, ja hyvä sisustussuunnittelija osaa tehdä alustavan suunnitelman sähkösuunnittelijalle. Pistorasioiden, katkaisimien, valaisinten, kontrolliyksiköiden ym. sijainnit.  Hyvä sisustussuunnittelija osaa myös tehdä yksityiskohtaisen tarkat CAD-piirustukset, joita myös muut projektiin liittyvät henkilöt voivat lukea. Myös koko projektin dokumentointi on asia, jonka sisustussuunnittelija osaa hoitaa.
Sisustussuunnittelija osaa myös tehdä sisustajan osa-alueen tehtävät. Ymmärtää erilaiset materiaalit, erilaiset pinnat, ja miten niitä voi käyttää. On opiskellut väripsykologiaa, ja tietää myös verhoilusta ja verhoista. 

Ympäristötietoisuus ja kestävä suunnittelu ovat myös asioita, jotka sisustussuunnittelijan tulee ymmärtää. Kuten myös kustannuslaskenta eri variaatioineen.

Paperilla ja käytännössä

Sisustaja (interior decorator) on henkilö, joka osaa loihtia aistikkaan visuaalisen olemuksen. 
He eivät opiskele rakenteellista tekniikkaa eikä tilojen toiminnallisuutta tai ihmisen liikkumista erilaisissa tiloissa.
Sisustaja osaa valita oikeanlaiset huonekalut ja värimaailman, joka on sopusoinnussa kokonaisuuden kanssa. Sisustaja osaa järjestellä huoneen kalustuksen toiminnalliseksi ja ehdottaa muutoksia. Hän osaa myös muuttaa tilan olemusta.ja aistikkuutta erilaisten tarpeiden mukaan. Osaa koristella huoneen, ja esittää minkälainen valaistus olisi valittava, jotta suunnitelmasta saadaan visuaalisesti ihanteellinen. Sisustaa tilan, yksinkertaisesti ilmaistuna.

Kaiken kaikkiaan ammattilainen osaa kertoa miksi jokin ratkaisu on hyvä, millä perusteella valitaan tai ei valita jotain vaihtoehtoa. Ei välttämättä ole riittävän hyvä perustelu, jos se näyttää hyvältä ja sopii yhteen. Hyviä argumentteja sinänsä, ja tärkeitä. Pitää myös tietää miten eri materiaalit käyttäytyvät yksin tai yhdessä, miten niitä ylläpidetään ja huolletaan. Tuleeko edullinen hankintahinta lopulta kuitenkin kalliimmaksi. Onko olemassa jotain ekologisempaa vaihtoehtoa. Sisältävätkö materiaalit haitallisia yhdisteitä, jne. Sisustussunnittelijan kanssa kannattaa keskustella jo projektin alkuvaiheessa.

English version available later

Leave a Comment